NORTHERN CALIFORNIA - Ngày Hội Nhập Tịch

San Jose City College
2100 Moorpark Ave, San Jose, CA 95128
REGISTER HERE or call 408.444.9975, ­­ ­

21 Tháng 4 2018

Đăng ký không mở được

*Xin hãy lưu ý đến ngôn ngữ của mỗi kỳ họp trước khi ghi danh. 

 

NHỮNG BUỔI SINH HỌP CÓ SẴN:

9:00am (TIẾNG ANH)​

11:00am (TIẾNG VIỆT)

12:00am (TIẾNG ANH)​

 

DỰA ĐẬP MIỄN PHÍ NGÀY TOÀN BỘ​

 

Vào thời điểm ghi danh, bạn sẽ được hướng dẫn miễn phí việc xem xét có hội đủ tiêu chuẩn, giúp điền đơn, duyệt lại hồ sơ. Tất cả sẽ do luật sư hoặc nhân viên có bằng DOJ đảm trách

Những việc bạn cần làm:

 1. Mang theo số ký danh của bạn!
 2. Đến đúng giờ! Nếu bạn đến trễ, chúng tôi có thể không giúp bạn được.
 3. Bạn phải tự mình đến, không ai có thể đến ghi danh dùm bạn được..
 4. Mang tất cả những giấy tờ cần thiết theo. Xem mục lục những giấy tờ cần thiết dưới đây:

Lợi ích và các yêu cầu


NHỮNG GIẤY TỜ CẦN THIẾT cho HỒ SƠ NHẬP TỊCH

 • Thẻ xanh.
 • Thẻ (số) an sinh xã hội, thẻ căn cước
 • Hồ sơ lái xe của bạn do DMV chứng ( cho những ai đã bị phạt khi lái xe )
 • Những giấy tờ tội phạm của tòa dù đã đóng hoặc niêm phong rồi.
 • Tất cả những địa chỉ mà bạn đã ở qua trong 5 năm.
 • Danh sách việc làm trong 5 năm (tên sở, bao gồm địa chỉ, nghề, địa vị, ngày bắt đầu và chấm dứt.
 • Thông tin của người phối ngẫu (đầu đủ tên, ngày sinh, ngày kết hôn, ngày người phối ngẫu vô quốc tịch hoặc số thẻ xanh của thường trú nhân.
 • Nếu bạn đã kết hôn trước đây, xin mang theo những thông tin về tên, ngày sinh, ngày kết hôn, ngày ly dị.
 • Nếu người phối ngẫu hiện tại đã lâp có lập gia đình trước đây. Xin mang theo tất cả những thông tin của người tiền phối ngẫu (đầy đủ tên, ngày sinh, ngày kết hôn, ngày ly dị).
 • Tất cả thông tin của các con (tên, ngày sinh, địa chỉ, thẻ xanh nếu có).
 • Ngày du lịch ngoài nước Mỹ trong vòng 5 năm ( ngày đi và trở về).
 • Hai tấm hình hộ chiếu (2x2).
 • Cho các quy nam: giấy khai đăng ký nghĩa vụ ( số đăng ký và ngày ghi danh).
 • Nếu quý vị không hội đủ điều kiện để được miễn phí, tiền chi phí của USCIS là $725 ( nếu 75 tuổi hoặc trên, chỉ trả $640) ( ký chi phiếu hoặc money order trả cho DEPARTMENT of HOMELAND SECURITY )


ĐỂ ÁP DỤNG CHO VIỆC MIỄN PHÍ

 • Giấy khai thuế mới nhất (hồ sơ 1040) hoặc chứng từ, thư đang nhận phúc lợi của chính phủ (như food stamps/ tem phiếu, tiền mặt, tiền SSI v.v.) cùi check/chi phiếu của tháng lương mới nhất.